ข่าวด่วน

ข่าวด่วน (3)

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

วันที่ 12 มีนาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS เวอร์ชั่น 3.2  รุ่น 1 สำหรับคณะครูผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรมณีย์ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 08:00 ผู้สมัครเข้าลงทะเบียน ตามหมายเลขที่ประกาศที่บอร์ดรายชื่อ ซึ่งเรียงตามชื่อ หน่วยงาน 09:00 เริ่มการอบรม 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง 12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 เริ่มอบรมช่วงบ่าย 14 :30 พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย พร้อมรับวุฒิบัตร และใบเสร็จรับเงิน ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน 16:00 จบการอบรม สอบถามปัญหา 16:30ปิดการอบรม

วันที่ 7 มีนาคม 2556 ฯพณฯ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมกับ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

กรุงเทพมหานคร ร่วมกันแถลงข่าวเปิดงาน การอบรมผู้ประกอบการค้า อาหารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องรมณีย์ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ

วันที่ 7 มีนาคม 2556 ฯพณฯ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายเจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย และ น.ส.ปริศนา กำพูสิริ นางสาวไทย ปี 2555 ร่วมกันแถลงข่าวงาน "เยาวราช" ต้นแบบถนนอาหารปลอดภัย ณ ห้องมหาไชย โรงแรมแกรนด์   เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ