หัวหน้าพ่อครัว

หัวหน้าพ่อครัว ( Executive Chef )  1  อัตรา

อายุระหว่าง 40-55 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

มีความรู้ด้านบริหารจัดการด้านอาหารและการควบคุมต้นทุน

มีความรู้เรื่องอาหารเป็นอย่างดี มีความสามารถในการพัฒนารูปแบบอาหาร  / การตกแต่ง

ประสบการณ์งานโรงแรมอย้างน้อย 10 ปี

เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท / ตามประสบการณ์

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล ฯ วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

 

{fcomment}