ประกาศรับสมัครงาน

Please  send  your detailed resume including  photo and expected salary to  Ms.  Duangjai Rattanachoti,

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Or contact Tel : 0-2225-0050 Ext. 834

 

 

Room Maid / Room Boy

  • พนักงานทำความสะอาดห้องพัก จำนวน  5  อัตรา
  • วุฒิการศึกษา ม.3- ม.6 / มีประสบการณ์
  • อายุ 18 -35  ปี
  • เพศ ชาย / หญิง
  • มีความรู้พิ้นฐานภาษาอังกฤษอ่านออก เขียนได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ /  รักงานบริการ
  • รายได้ ตามโครงสร้างบริษัท
  • มีประสบการณ์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล ฯ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น

 

{fcomment}

พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

พนักงานฝ่ายช่างซ๋อมบำรุง ไฟฟ้า / ประปา / แอร์   จำนวน 2 อัตรา

การศึกษาระดับ ปวช - ปวส ด้านช่าง

อายุ 21 - 40 ปี

ประสบการณ์ 0 -1 ปี

ถ้ามีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท / ตามประสบการณ์

สนใจติต่อสอบถามที่ฝ่ายบุคคล ฯ  วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น

 

{fcomment}

พนักงานฝ่ายขาย

พนักงานฝ่ายขายห้องพัก และ สัมนา จำนวน  3  อัตรา

การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี

มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถเขียน และ สื่อสารได้

ประสบการณ์การขาย / งานโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี

อายุระหว่าง 24- 35 ปี

มีความอดทน รักอาชีพการขาย และงานบริการ

สวัสดิการ เงินเดือน + ค่าน้ำมัน ตามโครงสร้างของบริษัท / ตามตำแหน่งงาน

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล ฯ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

{fcomment}

INTERNET SALE

พนักงานฝ่ายขาย ( Internet sales )    จำนวน 1 อัตรา

สามารถโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ  / เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ประสบการณ์ด้านการขาย หรืองานโรงแรมจพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์

อายุระหว่าง 21-35 ปี

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / สามารถพัฒนารูปแบบ สื่อการขายทาง Internet ได้

เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท / ตามตกลง

สนใจติต่อฝ่ายบุคคล ฯ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

 

{fcomment}

กุ๊กจีน

กุ๊กยุโรป จำนวน 2 อัตรา
อายุระหว่าง 28 - 40 ปี
การศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
มีความรู้ความสามารถในอาหารจีน
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท / ตามประสบการณ์
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคฯ วันจันทรื - วันศุกร์ เวลา 08.017.00 น.